Aan de Bak is in vele opzichten een heel normaal uitzendbureau. We vervullen met onze kandidaten vacatures bij werkgevers. Dat is waar we sterk in zijn. We hebben een uitgebreid bedrijvennetwerk en kennis van de uitzendbranche. Bijzonder aan ons is dat we veel ervaring hebben met kwetsbare doelgroepen, waaronder ex-gedetineerden. Met onze persoonlijke aanpak, nauwe samenwerking met justitie en ervaringsdeskundigheid binnen ons eigen personeelsbestand weten we waarover we praten en bouwen we met succes bruggen die onbekend juist bemind maken.

Vanaf de laatste fase van de detentie (soms nog eerder) zijn we met de kandidaten in contact. Vaak hebben we hen goed leren kennen tijdens het werken op een van de werkzalen waar wij onze producten maken (koffiebranderij en/of bakkerij). We kennen hun talenten en valkuilen. We kennen ook onze eigen kracht. We zijn geen professionele hulpverleners en zijn niet ingericht op het begeleiden van (ex-) gedetineerden met een achtergrond in moord- en zedenzaken of contra-indicaties. We bemiddelen uitsluitend gemotiveerde gedetineerden.

We zijn goed op de hoogte van actuele regelgeving en hebben nauwe banden met betrokken instanties.

Onze begeleiding stopt niet bij het ondertekenen van het contract. Tijdens de gehele duur van het uitzenden kan zowel de opdrachtgever als de kandidaat rekenen op onze betrokkenheid en expertise.

Wil je door het invullen van jouw vacature(s) ook het leven van een ex-gedetineerde positief veranderen en maatschappelijke impact maken? Of ben je gedetineerd (geweest) en op zoek naar een baan (of ken je iemand in een soortgelijke situatie)? Neem nu contact met ons op!